บ้านใหม่ให้เช่า

บ้านใหม่ให้เช่า ความพร้อมของผู้ให้เช่า

บ้านใหม่ให้เช่า ใครที่มีบ้านใหม่ อยากให้คนเช่า เพราะจะได้มีรายได้ทุกเดือน การปล่อยเช่า จึงเป็นทางเลือกที่ดี ทั้งยังทำให้ มีรายได้เสริม หรือใครที่มีทุนทรัพย์ อยากลงทุน การซื้อคอนโด และ บ้าน มาปล่อยเช่า ก็น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เกิดขึ้นจำนวนมาก

โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก มักจะเป็นคนวัยทำงาน ที่ต้องการที่พักอาศัย ใกล้ที่ทำงาน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนไกลบ้าน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า หรือผู้ให้เช่าบ้านหรือคอนโด ก็มีข้อควรรู้ เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบ รวมทั้งจะได้ดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บ้านใหม่ให้เช่า

ข้อควรรู้สำหรับผู้ให้เช่าบ้าน

1. ความพร้อมในการให้เช่า บ้านและคอนโด ไม่มีหลักประกันว่า จะมีผู้เช่าเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นถ้าคิดจะลงทุน ในการซื้อบ้านหรือคอนโด เพื่อปล่อยเช่า โดยเฉพาะ ต้องสำรวจความพร้อมของตนเอง เพราะไม่อย่างนั้น อาจกลายเป็นหนี้สินแทน ที่จะมีรายได้จากการหวังค่าเช่า ทั้งนี้ยังมีค่าใช้จ่าย ที่เราเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น การซ่อมแซม ค่าส่วนกลาง ประกันบ้าน เป็นต้น

2. สัญญาเช่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐาน เป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อ ผู้ให้เช่าและผู้เช่าเสนอ เพื่อที่เป็นหลักประกัน หากผู้เช่าสร้างความเสียหาย ให้กับบ้านหรือคอนโดของเรา จะได้ใช้สัญญาเช่าฟ้องร้องได้ ขณะเดียวกัน ผู้เช่าก็จะรู้สึกว่า เรามีความน่าเชื่อถือ หากมีเหตุอะไรเกิดขึ้น ที่มีเหตุมาจากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าก็ต้องรับผิดชอบเช่นกัน

3. ทำรายการทรัพย์สิน ในบ้านหรือคอนโดที่เราให้เช่า ย่อมมีทรัพย์สิน ที่เรามีไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า ไม่ว่าจะเป็น โซฟา เตียงนอน ตู้เย็น ไมโครเวฟ กุญแจสำรอง ซึ่งของเหล่านี้ ต้องระบุในรายการทรัพย์สิน ท้ายสัญญาเช่า พร้อมรูปถ่ายเป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบสภาพ หลังเช่าว่ายังมี สภาพสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่

4. คำนวณภาษี ไม่ว่าทำธุรกิจอะไร ก็ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้อง การปล่อยอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าเองก็ต้องเสียภาษี เช่นกัน ดังนั้นควรดำเนินการให้ถูกต้อง ตั้งแต่การยื่นแจ้ง โดยเฉพาะหลักฐาน การเช่า การทำสัญญาเช่า ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้สามารถคำนวณภาษี ได้ถูกต้อง ซึ่งการเสียภาษี สำหรับการปล่อยอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ภาษีที่ต้องเสีย จะมีภาษีเงินได้ และภาษีโรงเรือน

5. คัดกรองผู้เช่า การจะปล่อยบ้านหรือคอนโดให้เช่า ต้องคัดกรอง และตรวจสอบผู้เช่าด้วย เช่น ประวัติอาชญากรรม หรือผู้เช่ามีความสามารถชำระค่าเช่า ได้หรือไม่ วิธีตรวจสอบเบื้องต้น คือการให้ผู้เช่า กรอกรายละเอียดส่วนตัว สถานที่ทำงาน และบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ ถ้าต้องการตรวจสอบ ให้ละเอียด อาจต้องโทรสอบถาม ที่ทำงานว่ามีบุคคลชื่อนี้หรือไม่ หรือลองโทรไปยังบุคคลอ้างอิงที่ผู้เช่า ได้กรอกประวัติไว้

วิธีการเป็นผู้ให้เช่าบ้านใหม่ที่ดี

บ้านใหม่ให้เช่า

ถึงแม้ว่าความต้องการเช่าบ้าน จะมีจำนวนมาก กว่าจำนวนบ้าน-คอนโดที่ออกให้เช่า แต่ผู้ให้เช่าที่เข้มงวด และมุ่งเน้นการหารายได้จากค่าเช่า มากจนเกินไป ก็ไม่สามารถเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีได้

สิ่งสำคัญที่ผู้ให้เช่าบ้านใหม่ ต้องตระหนักคือ ความสะดวกสบายของผู้เช่า ให้ลองนึกถึงบ้านใหม่ เฉกเช่นโรงแรม แล้วจินตนาการว่า ตัวคุณเองเป็นพนักงานต้อนรับ ช่างซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย แล้วคุณจะเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้ให้เช่ากลายเป็นผู้ให้เช่าที่ดีได้

1. ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ควรพิจารณาผู้ที่ต้องการเช่าบ้านใหม่ทุกคน อย่างเป็นธรรม การตัดสินจากคุณลักษณะผิวเผิน เช่น เชื้อชาติ อายุ อาชีพ เป็นการลำเอียง และทำให้พลาดข้อมูลที่สำคัญ

ควรให้ความสนใจกับนิสัย บุคลิกภาพ วิถีชีวิตของผู้เช่าแล้วพิจารณาดูว่า หากผู้เช่าเข้าอยู่แล้ว จะสามารถพักอาศัย ได้อย่างสะดวกสบายหรือไม่ มีการใช้ชีวิต ที่จะสร้างความเดือดร้อนหรือน่ารำคาญ กับเพื่อนบ้านหรือไม่ เพราะการละเลย ที่จะคำนึงถึงส่วนนี้ จะสร้างปัญหาให้กับผู้ให้เช่า ในภายหลังได้

2. สำรวจความเรียบร้อยของบ้าน ผู้ให้เช่าต้องมั่นใจว่าบ้านใหม่ ที่จะให้เช่ามีความน่าอยู่ สะอาด มีสุขอนามัย ที่เหมาะสม ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง มีพื้นที่ ปราศจากฝุ่นละออง สัตว์พาหะและแมลงต่าง ๆ ฯลฯ ถ้าผู้ให้เช่าประเมิน โดยใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์ แล้วพบว่าตนไม่สามารถ อาศัยอยู่ได้ ก็ไม่ควรนำบ้านใหม่ นั้นออกให้เช่า แม้จะให้เช่าในราคาที่ถูกกว่าก็ตาม

3. การปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน บ้านใหม่ที่ให้เช่า คือการลงทุนและการลงทุน จะมีการเติบโตมากขึ้น เมื่อมูลค่าของสินทรัพย์มากขึ้น ดังนั้นถ้าหาก ต้องการเพิ่มค่าเช่ารายเดือน ก็ต้องทำให้ผู้เช่า ได้รับประโยชน์ จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ มากขึ้นเช่นกัน ด้วยการปรับปรุงหรือซ่อมแซม อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการแจ้ง ให้ผู้เช่ารับทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่างๆ ที่จะกระเทือนสิทธิ์ผู้เช่าทุกครั้ง

4. ความคาดหวังในตัวผู้เช่า ถ้าคาดหวังให้ผู้เช่า ดูแลรักษาบ้านใหม่อย่างดี ในระดับเดียวกับที่ผู้ให้เช่า พึงกระทำ ควรมีข้อตกลงร่วมกันถึงบทบาท หน้าที่และสิ่งที่ผู้ให้เช่าคาดหวัง แต่ข้อตกลง ไม่ควรจะเข้มงวดมากเกินไป ควรปฏิบัติกับผู้เช่า เยี่ยงลูกค้าที่ดีของคุณคนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ที่จ่ายค่าเช่า ให้แก่คุณในแต่ละเดือนเท่านั้น แต่งบ้าน

5. เปิดใจรับฟังปัญหาต่างๆ สอบถามความเป็นอยู่ ของผู้เช่าอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบว่า ผู้เช่ามีความสะดวกสบาย ในการพักอาศัย หรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับฟังปัญหาต่างๆ ของผู้เช่าและช่วยแก้ปัญหา ให้ทันทีถ้าหากสามารถแก้ไขได้ พึงระลึกไว้เสมอว่าผู้เช่าคือลูกค้าของเรา ดังนั้นความสุขของลูกค้าของเรา ย่อมเป็นความสุขของเรา ซึ่งเป็นผู้ให้เช่า เราจึงต้องบริการผู้เช่า อย่างดีที่สุด พลู วิลล่า

6. ค่ามัดจำ รายละเอียดเกี่ยวกับมัดจำ จะถูกระบุอย่างชัดเจน ไว้ในสัญญาเช่า ว่ามัดจำจะใช้สำหรับการซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้เช่าเท่านั้น ผู้ให้เช่าต้องคืนมัดจำ ให้ผู้เช่าเมื่อครบกำหนดการเช่า และระหว่างที่สัญญาเช่า ยังดำเนินอยู่ผู้ให้เช่าต้องไม่เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ควรรอให้ครบกำหนดเช่าก่อน

5 ความผิดพลาดของผู้ให้เช่ามือใหม่

  1. ไม่มีความพร้อมทางการเงิน
  2. ละเลยการคัดกรองผู้เช่า
  3. ไม่ได้ทำสัญญาเช่า
  4. แค่รอรับเงินทุกเดือน
  5. มองเป็นงานอดิเรกที่ทำรายได้เสริม
บ้านใหม่ให้เช่า
Real estate broker agent and customer shaking hands after signing contract documents for ownership realty purchase, Concept mortgage loan approval.

บ้านใหม่ให้เช่า ที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน  ประชากรมีการเคลื่อนย้าย ที่อยู่อาศัยด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อ ของผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด  เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลา ในการเดินทางไปที่ทำงานหรือสถานศึกษา  เป็นต้น  ปัจจัยเหล่านี้ เป็นสาเหตุให้ธุรกิจที่พักอาศัย ให้เช่าเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจังหวัดที่เป็นจุดศูนย์รวม ของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม และสถานศึกษา เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปจนถึงจังหวัดใหญ่ๆ

ทำเลบ้านใหม่ให้เช่าเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากการเลือกทำเลจากแหล่งชุมชนแล้ว ผู้ประกอบการยังควรพิจารณา ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย เช่น ความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกค้า สถานที่จับจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และสภาพแวดล้อม บริเวณโดย รอบบ้านใหม่ให้เช่า เป็นต้น เพราะปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ ผู้เช่าใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเช่าบ้านใหม่ นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรพิจารณาว่า ช่องว่างทางการตลาด ยังมีเหลือให้แทรกตัวเข้าไปประกอบธุรกิจอีกหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันด้านราคาขึ้นระหว่างธุรกิจ บ้าน ใหม่ให้เช่าในบริเวณใกล้เคียง

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป บ้านใหม่พร้อมขาย
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket