การจัดสวน จัดสวนในบ้าน

การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่งสถานที่ให้ เหมาะสมสวยงาม ทำให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ

ไทยเราได้มีการจัดสวนกันมานมนานแล้ว จากหลักฐานในศิลาจารึกสมัยกรุงสุโขทัย และหนังสือวรรณคดีต่างๆ สมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ได้กล่าวไว้หลายตอน สมัยก่อนการจัดสวน นิยมจัดทำในพระราชอุทยานของพระเจ้าแผ่นดิน ภายในบ้านขุนนางผู้ใหญ่ หรือตามวัดวาอารามเท่านั้น ยังไม่แพร่หลายเข้าไปในบ้านสามัญชนทั่วไป เพิ่งจะมาตื่นตัวกัน ในระยะเมื่อไม่นานมานี้เอง อาจเป็นเพราะอิทธิพล แต่งบ้าน ของสถาปัตยกรรมใหม่ๆ ที่บังคับให้ต้องจัดสวนเพื่อ เชิดชูอาคารสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ให้เด่นขึ้นอีกประการหนึ่ง เนื่องจากธรรมชาติที่มีอยู่ ถูกทำลายย่อยยับ ด้วยความเจริญของบ้านเมือง จึงจำเป็นที่จะต้องหามาชดเชย ให้สิ่งแวดล้อม อยู่ในสภาวะสมดุลย์

การจัดสวน

ความมุ่งหมายที่สำคัญ ก็เพื่อตกแต่งบริเวณ บ้าน หรืออาคารสถาน ที่ให้เกิดความสวยงามน่าดู เกิดความสุขสดชื่น ทั้งกายและใจ แก่เจ้าของบ้าน ครอบครัวที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นที่สุขตาสุขใจ SALE VILLA แก่ผู้ที่ได้พบเห็น

ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการจัดสวนในบริเวณบ้าน

1. เพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณค่าให้แก่อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตนให้มากขึ้น เป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นสง่าราศรีแก่บ้านของตน

2. บังเกิดความสะดวก และก่อให้เกิดความสุขปลอดภัยแก่ตัวเราและครอบครัวในการพักอาศัย โดยใช้บ้านให้เป็นประโยชน์มากขึ้นเช่นมีทางเดินในบริเวณบ้านที่สะอาดและปลอดภัย มีที่พักผ่อนหย่อนใจถูกต้องตามรสนิมของเรา มีสนามเด็กเล่นออกกำลังกายมีสวนครัวสวน ผลไม้และสวนไม้ดอกไม้ประดับไว้ใช้บริโภคเองในครอบครัว เป็นที่ถูกอกถูกใจของแม่บ้าน แบบบ้าน

3. เป็นการประหยัดได้ประโยชน์ช่วยเศรษฐกิจ แก่ครอบครัวเช่นมีผลิตผลภายในบ้านไว้ใช้เอง เป็นอาหาร มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ไว้ใช้จัดแจกัน ร้อยมาลัย บูชาพระ หากมีมากอาจจำหน่ายเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ ลดการเที่ยวแตร่นอกบ้าน

4. ทำให้ครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์ เพราะได้ออกำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสวน ได้รับอากาศ ที่สดชื่นบริสุทธิ์

5. ก่อให้เกิดความสุขความสามัคคีกลมเกลียว ความเข้าอกเข้าใจความรับผิดชอบในหน้าที่ และความใกล้ชิดภายในครอบครัวมากขึ้นเป็นการฝึกเด็กๆ ให้รู้จักทำงานบ้าน ตลอดจนความรู้ Villas Phuket ในเรื่องธรรมชาติวิทยา หาประสบการณ์

ความสำเร็จของการจัดสวนในบริเวณบ้าน

การจัดสวน

ความสำเร็จในการจัดสวนในบริเวณบ้าน นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความมุ่งหมาย และความพอใจ ของเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ หากเจ้าของบ้านมีศิลป และมีความเข้าใจดี แล้วก็ยิ่งสะดวกประสพความสำเร็จมากขึ้น หากขาดความรู้ความซาบซึ้งในศิลปแล้ว ก็เป็นการยากที่ จะทำให้บ้านน่าดูและสวยงามได้ ความพอใจของเจ้าของบ้าน วิลล่าภูเก็ต ในการจัดสวนแบบหนึ่ง อาจจะเป็นการไม่น่าดู สำหรับคนอื่นๆ ที่ผ่านมาพบเห็น แทนที่จะเป็นสง่าราศรีแก่บ้าน กลับกลายเป็นการแสดง ถึงนิสัยและความรอบรู้ในศิลปตลอดจนวัฒนธรรม ของเจ้าของบ้าน การจัดสวน บ้าน ที่จะให้ได้รับความสำเร็จ และได้ผลดีนั้น ต้องอาศัยความรอบรู้ ความสามารถอื่น ๆ พอสมควร เช่น

1. ศิลปในการตกแต่ง ความรู้ในทางสถาปัตยกรรม ซึ่งสถาปนิกจะเข้าใจดีว่า อะไรงาม อะไรน่าเกลียด อะไรควรจะตกแต่งให้น่าดูเด่นสวยงามขึ้น ดังนั้นงานในด้านนี้ สถาปนิกจึงจะทำได้ดี และทำอยู่มากแล้วในขณะนี้

2. ศิลปในการเพาะปลูก อาจจะพูดได้ว่าต้องการความรู้ทางด้านพืชสวน เพราะ 90 เปอร์เซ็นต์ของการจัดสวนคือวัสดุที่ได้จากต้นไม้ พรรณไม้ต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ในเรื่องธรรมชาติและคุณสมบัติของพันธุ์ไม้เพียงพอ เพื่อเลือกตกแต่งให้ถูกต้องตามความมุ่งหมาย รู้หลักการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ทั่วไป

3. ความรู้พิเศษอื่น ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง และความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอื่น ๆ

ประโยชน์ของการจัดสวนในบ้าน

  • ช่วยสร้างความสวยงาม น่าอยู่ และร่มรื่นให้กับบ้าน
  • ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่น สบายตา หรือสร้างบรรยากาศอื่นๆ ตามรูปแบบการจัดสวนต่างๆ
  • ช่วยลดอุณหภูมิบริเวณรอบบ้านได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยในการป้องกันหรือดักจับฝั่นละอองภายในและภายนอกบ้านได้
  • ทำให้บ้านมีสีสันและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
  • เป็นงานอดิเรกได้เป็นอย่างดี
  • ทำให้ฝึกสร้างจิตนาการและพัฒนาทักษะการจัดสวนมากยิ่งขึ้น
  • ทำให้บ้านจัดสรรเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้น
  • พื้นที่ใช้เป็นที่นั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจได้ดี
การจัดสวน

ลักษณะของสวนต่างๆ

สวนธรรมชาติ (์Natural Garden)มักใช้เส้นโค้งในการออกแบบ ซึ่งช่วยให้เกิดรูปทรงอิสระ สร้างรูปแบบที่นิ่มนวล สบายตา โดยเลียนแบบธรรมชาติ สวนรูปแบบนี้นิยมจัดกันมาก และพบเห็นได้ทั่วไป ตามบ้านพักอาศัย สวนสาธารณะ และสถานที่ต่างๆ

     สวนประดิษฐ์ (Formal Garden)เป็นสวนที่ออกแบบโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ เช่นรูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม เราจึงมักพบพรรณไม้ ส่วนใหญ่ ถูกตัดแต่งในสวนแบบประดิษฐ์ การออกแบบ จะมีแกนกลาง เพื่อความสมดุล ของสวนทั้งสองข้าง และมีจุดเด่นดึงดูดสายตา สวนประดิษฐ์ มักใช้กับสวนขนาดใหญ่ หรือสถานที่ราชการ เพื่อสร้างความหรูหรา และสง่างามให้กับพื้นที่

     สวนโมเดิร์น (Modern Garden)เป็นสวนที่เน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรงเลขาคณิต ที่เรียบง่ายในการออกแบบ โดยใช้วัสดุตกแต่งที่ดูทันสมัยเข้ามาประกอบ เช่น รูปประติมากรรมต่างๆ การออกแบบ อาจสื่อความหมายถึงบางสิ่ง ไม่นิยมใช้พรรณไม้ ในปริมาณมากๆ แต่เลือกใช้เฉพาะ ต้นที่มีรูปทรงที่โดดเด่น

     สวนญี่ปุ่น (Japanese Garden)เป็นสวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมักจะแสดงออกด้านปรัชญา มีการนำเอาวัสดุต่างๆ มาใช้ในการจัดสวน เช่นหิน ตะเกียงหิน อ่างน้ำ และรั้วไม้ไผ่ประกอบสวน ส่วนการเลือกใช้พรรณไม้นั้น เน้นการใช้ไม้ไม่ผลัดใบ ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เน้นความเรียบง่าย

      สวนหิน (Rock Garden)เป็นสวนที่ใช้หินและกรวด เป็นองค์ประกอบหลักในการจัด โดยเลือกใช้ความหลากหลาย จากลักษณะและชนิดของหิน ที่แตกต่างกันทั้งสี รูปร่าง และผิวสัมผัส สำหรับพรรณไม้ที่ใช้นั้น อาจเป็นชนิดที่สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น เช่นไม้ยืนต้นให้ร่มเงา หรือแห้งแล้ง เช่นกระบองเพชรก็ได้

ประเภทของสวน

1. แบบ Formal คือการจัดสวนแบบสมมาตร คือจะมีการวางแนวกึ่งกลางและจัดสวนทั้งสองข้างให้สมมาตรกัน
ใช้ขนาดและสีสันของต้นไม้เหมือนกัน และตัดตกแต่งต้นไม้เป็นรูปทรงงเลขาตณิต
นิยมใช้มากตามสถานที่ราชการ หรือพระราชวังโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป

2. แบบ Informal หรือแบบไม่เป็นทางการ คือ การจัดสวนแบบไม่สมมาตร ไม่ต้องมีแนวกึ่งกลาง เพียงจัดขนาดสัดส่วน
และองค์ประกอบให้เหมาะสม สวนประเภทนี้นิยมจัดในบ้านพักอาศัยทั่วไป

สวนแบบไม่เป็นทางการที่นิยมจัดในประเทศไทยมีดังนี้

สวนไทย เป็นสวนที่เน้นเรื่องพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก นิยมใช้ไม้ที่มีกลิ่นหอม อย่าง จำปี, จำปา, แก้ว, พุด
และไม้มีผล เนื่องจากคนไทยเห็นว่าสามารถปลูกไว้รับประทานเองได้ อย่าง มะม่วง, มะยม, กล้วย,
มะขาม ฯลฯ สวนไทยจะปลูกไม้ลงดิน และไม้กระถางอย่างกล้วยไม้, พลูด่าง ฯลฯ ควบคู่กันไป
ทั้งกระถางตั้งพื้น และกระถางแขวน รวมทั้งพืชผักสวนครัว และสมุนไพร

สวนบาหลี เป็นที่นิยมมากในประเทศไทย เนื่องจากพันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นพันธุ์ไม้ที่เข้ากับสภาพภูมิอากาศ
แบบประเทศไทย เช่น เฟิร์น, คล้า, เฮลิเนีย, บัว, กก ฯลฯ สิ่งสำคัญของสวนบาหลี คือ น้ำ
ควรจะมีบ่อน้ำ, สระน้ำ, น้ำพุ หรือน้ำล้น และตกแต่งด้วยตุ๊กตาดินเผา หรือตะเกียง

สวนญี่ปุ่น เป็นการจัดสวนประจำชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของความเชื่อเรื่องความสมดุล ตามหลักเต๋า และเซ็น
ได้อย่างชัดเจน เน้นการจัดองค์ประกอบทางศิลประให้เกิดความสมดุล และรู้สึกสงบ
ส่วนประกอบในสวนญี่ปุ่นคือ ก้อนหิน, ก้อนกรวด, ตะเกียงหิน, สะพาน, อ่างน้ำล้น และต้นไม้ที่นิยมใช้คือ
ไผ่, หลิว หรือไม้ดัด อย่างชาฮกเกี้ยน

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป จัดสวนข้างบ้าน

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน ซื้อบ้าน แบบบ้าน house แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket