สินเชื่อบ้าน ธนาคารไหนถูกสุด

สินเชื่อบ้าน ขอสินเชื่อธนาคารไหน ดอกเบี้ยต่ำสุด แต่งบ้าน หลายๆคนที่มีความคิด อยากจะซื้อบ้านสักหลัง และได้เลือกบ้านที่จะซื้อแล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็ต้องมองหาสินเชื่อบ้าน ที่คิดดอกเบี้ยไม่สูง เพื่อความฝัน อยากมี บ้าน จะได้สำเร็จลุล่วง

สินเชื่อแต่ละธนาคารนั้นไม่เท่ากันแล้วเราจะกู้ธนาคารไหนดีการเปรียบเทียบดอกเบี้ยประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สินเชื่อบ้าน

ดอกเบี้ยอัปเดตล่าสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.37% วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

(สินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen เฉพาะการกู้ใหม่ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด)

ธนาคารกรุงศรีฯ 2.55% 100% ของราคาประเมิน สำหรับคอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป และบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโด ราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ และลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

ธนาคารกรุงเทพ 2.67% 70-100% ของราคาประเมิน แบบบ้าน

(สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบิน และพนักงานประจำที่มีรายได้สูง 200,000 บาทขึ้นไป)

ธนาคารทหารไทย 2.70% 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (Selective Developers) 

ธนาคารกรุงไทย 4.75% วงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

(สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ) แต่งบ้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.95% สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

(กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้)

ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า 

สินเชื่อบ้าน

ความหมายของสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านก็คือเงินกู้ระยะยาว เพื่อซื้อหรือสร้าง ที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวเฮาส์ ทาวโฮม คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ ที่กู้ยืมจากสถาบัน การเงิน หรือ ธนาคาร

หากคุณมีบ้านอยู่แล้ว แต่ต้องการไถ่ถอน สินเชื่อเดิม เพื่อมาขอสินเชื่อใหม่ กับสถาบันการเงิน ธนาคารอื่นที่มีข้อเสนอ ดอกเบี้ย และ ระยะเวลาผ่อนชำระ ที่ดีกว่า วิธีการนี้เรียกว่า “การรีไฟแนนซ์” หรือ “รีไฟแนนซ์บ้าน”

สินเชื่อบ้านในประเทศไทยเป็นอย่างไร

เมื่อสินเชื่อบ้าน ได้รับการการอนุมัติ จากสถาบันการเงิน หรือธนาคารแล้ว จะต้องมีการทำสัญญา กับสถาบันการเงิน ผู้ให้สินเชื่อ เพื่อระบุจำนวน เงินผ่อนชำระรายเดือน หรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระ

 • ทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย จะอ้างอิงตามอัตรา ดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ซึ่ง จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับเงินกู้ หรือ MRR (Minimum Retail Rate)
 • ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับเงินกู้ (MRR) อยู่ที่ 6.6% ในปัจจุบัน ถ้าอัตราดอกเบี้ย ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย เท่ากับ MRR -2. 3% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ย ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะอยู่ที่ 4.3% (คำนวณจาก 6.6.3%)ในการผ่อนชำระหนี้ หรือสินเชื่อนั้น จะต้องผ่อนชำระ เป็นรายเดือน เป็นจำนวนเดือน หรือจำนวนงวด ตามระยะเวลา ที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา จนครบเต็มตามจำนวนเงินต้น และ ดอกเบี้ย โดยในช่วงแรก ของการผ่อนชำระนั้น เงินผ่อนชำระส่วนใหญ่ จะเป็นการชำระ ในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เงินผ่อนชำระส่วนใหญ่ จึงจะกลายเป็นการชำระ ในส่วนของเงินต้น แบบบ้าน

5 เรื่องที่เราต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง

 • ต้องรู้สินเชื่อบ้านเบื้องต้น
 • ต้องรู้สุขภาพการเงิน
 • ต้องรู้เรื่องดอกเบี้ย
 • ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
 • ต้องรู้รู้จักวิธีบริหารหนี้สิน และ การผ่อนชำระ

แต่ละสถาบันการเงิน มีสินเชื่อบ้าน ที่หลากหลายโปรโมชั่น ให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับผู้กู้ หรือ กำลังผ่อนชำระ ของผู้กู้ เพราะแต่ละสถาบันการเงิน จะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกัน เช่น เงื่อนไข โปรโมชั่น วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย การลดหย่อน ค่าธรรมเนียมบางประการ เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถ นำมาเปรียบเทียบ ความคุ้มค่าได้

สินเชื่อบ้านที่เคยคิดว่ายุ่งยากซับซ้อน ค่อยๆ ทำความเข้าใจจากเรื่องพื้นฐาน ก่อนว่าอะไรคืออะไร เตรียมตัวด้านการเงิน อย่างไร รู้จักเรื่องดอกเบี้ย และ ประเภทสินเชื่อ ตลอดจน การวิธีผ่อนชำระ พร้อมที่จะเรียนรู้ ขั้นตอนต่อไป สำหรับการขอกู้สินเชื่อ ได้ไม่ยาก ทั้งนี้ ยังไม่แน่ใจ ว่าจะเริ่มต้นขอสิน เชื่ออย่างไร ก็สามารถสอบถาม กับทางธนาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านสินเชื่อบ้าน โดยตรงได้

พิจารณาเลือกสินเชื่อ

 • เลือกสินเชื่อบ้าน ให้ถูกประเภท
 • วงเงินกู้ 
 • ระยะเวลา
 • ดอกเบี้ย
 • จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายต่องวด
 • เงื่อนไขอื่นๆ ของสถาบันการเงิน

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ของสถาบันการเงิน ได้แก่ 

 • ดอกเบี้ยผิดนัด
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 •  ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูล ค่าหลักประกัน
 •  ค่าธรรมเนียม จำนองหลักประกัน
 • ค่าประกันภัยอัคคีภัย
 • ค่าประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด 
สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน

เป็นการไปกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร มีงวดชำระยาวนาน กว่าสินเชื่อประเภทอื่น ปกติสิ่งที่นำมา จำนองสินเชื่อ นี้ก็คือตัวบ้าน หรือที่ดินที่กู้ผ่อนนั่นเอง หากผ่อนต่อไม่ไหว ธนาคารก็จะยึดบ้าน หรือที่ดิน ที่ตั้งจำนองไว้ ภาระผ่อน บ้าน ทั้งหนักและยาวนาน ยิ่งปีผ่อนเยอะ ดอกเบี้ยยิ่งสูง คนส่วนใหญ่ จึงนิยมรีไฟล์แนนซ์

การเป็นหนี้สินเชื่อนั้น จำเป็นต้องมีวินัย รู้จักการใช้จ่ายไม่ให้เกินตัว เพื่อไม่ให้เรามีหนี้เพิ่ม

สินเชื่อเปรียบเสมือนเงินกู้ หรือเงินยืม อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องจ่ายคืน และที่สำคัญ ก่อนทำการขอสินเชื่อ จะต้องทำการศึกษา สินเชื่อแต่ละประเภท ของแต่ละ สถาบันการเงิน ให้ดีเสียก่อน เพื่อจะได้ เลือกสินเชื่อ ที่เหมาะกับตัวคุณเอง มากที่สุด

 • เพื่อรู้รายละเอียด เงื่อนไข ในแต่ละสินเชื่อ
 • ศึกษาเพื่อประกอบ การตัดสินใจ ในการสมัครสินเชื่อ วิลล่าภูเก็ต โครงการบ้านจัดสรรสรร วิลล่าภูเก็ต 

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป อาคารสงเคราะห์

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน